Post Tagged with: "mencegah korupsi"

Kisah Bupati Bandung dan Keris yang Menggantung

Kisah Bupati Bandung dan Keris yang Menggantung

Semasa masih duduk di bangku kelas 3 SD, saya sangat terkesan dengan sebuah buku berjudul Bandung Baheula. Buku tersebut berupa kumpulan tulisan Rahmatullah Ading Afandi (RAF) dan di dicetak pada tahun 1959 oleh percetakan Pelita, kalau tidak salah.